برچسب: مهندس صمد کرمی

فلزیاب زایلوگ ساخت کرج

فلزیاب زایلوگ ساخت کرج فلزیاب زایلوگ ساخت کرج صمدی کرمی کلاهبردار بزرگ بی وجدان که نام دستگاهای خود را امریکایی یونایی اسرایلی میگذارد و به...

نانو بازرگان کلاهبردار بی شرف

شناخت نانو بازرگان کلاهبردار بی شرف نانو بازرگان کلاهبردار بی شرف  که با نام های بساکی و نانو بازارگان در کرج و شهریار و ملارد...